ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ อส.ทพ. ถึงแก่กรรม

Release Date : 08-11-2018 20:22:10
ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ อส.ทพ. ถึงแก่กรรม

น.อ.สันติ  เกศศรีพงษ์ศา ผบ.กรม ทพ.นย. และ ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. มอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือ อส.ทพ. ถึงแก่กรรม ให้กับญาติ อส.ทพ.จริญ จิตรเพ็ญ ที่เสียชีวิตด้วยโรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เมื่อ ๒๔ ก.ย.๖๑ ขณะลากลับภูมิลำเนา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ญาติของผู้เสียชีวิต  ผลการปฏิบัติเรียบร้อย เมื่อวันที่  ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑