พิธีปล่อยแถวบูรณาการ ๔ ฝ่าย ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และกำลังภาคประชาชน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

Release Date : 07-11-2018 22:47:24
พิธีปล่อยแถวบูรณาการ ๔ ฝ่าย  ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และกำลังภาคประชาชน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด

น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร. และ ผบ.ฉก.นย.ภต.เป็นประธานพิธีปล่อยแถวบูรณาการ ๔ ฝ่าย  ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และกำลังภาคประชาชน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส ภายใต้ยุทธศาสตร์แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง๒๕๖๔ ตามนโยบาย พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ มทภ.๔ และ ผอ.รมน.ภาค ๔ ในนาม ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มอบหมายให้ ฉก.นย.ทร.ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือ ขับเคลื่อน กำกับดูแล กับทุกภาคส่วน ร่วมกันต่อสู้กับภัยยาเสพติดในพื้นที่ ๔ อำเภอ  อ.เมืองนราธิวาส อ.บาเจาะ อ.ยี่งอ จว.นราธิวาส และ อ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี  ที่หน่วยรับผิดชอบ เพื่อนำความสุขกลับคืนมาสู่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ สถานีตำรวจภูธรยี่งอ จว.นราธิวาส โดยมี นายยาลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ พร้อมด้วย พ.ต.อ.ดุลยมาน แยนา ผกก.สภ.ยี่งอ น.ท.วัชระ โคตรพัฒน์ รอง ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. กำลังพล กรม ทพ.นย. และ เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ อาสารักษาดินแดน และกำลังภาคประชาชน ร่วมในพิธี  เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๑