ผบ.ฉก.นย.ทร. ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อม ร้อย.ทพ.นย. ที่ ๑๑

Release Date : 11-10-2018 21:12:41
ผบ.ฉก.นย.ทร. ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อม ร้อย.ทพ.นย. ที่ ๑๑

ร้อย.ทพ.นย. ที่ ๑๑ ร.อ.สมชาติ กาญจนมณี ผบ.ร้อย ได้แถวรับการตรวจเยี่ยม จาก น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร.และ น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผบ.กรม.ทพ.นย.ทร. พร้อม คณะ มาตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อม เหตุการณ์ทั่วไปปกติเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑