เยี่ยมคำนับและแสดงตนต่อ นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

Release Date : 10-10-2018 23:14:24
เยี่ยมคำนับและแสดงตนต่อ นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

น.อ.ดร.นิรัตน์  ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร. และ ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร.   น.อ.ธงฉาน บุญระเทพ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร.     น.อ.ชัยรัตน์ คำภิรมย์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. และ รอง ผบ.ฉก.นย.ภต.   น.อ.พิทักษ์รัฐ นิลพฤกษ์ รอง ผบ.ฉก.นย.ทร. และ รอง ผบ.ฉก.นย.ภต.    น.ท.สุรศักดิ์ รัตนพิมพ์ ผบ.ฉก.นย.ทร.๓๓  และฝ่ายอำนวยการ เข้าเยี่ยมคำนับและแสดงตนต่อ นายเอกรัฐ หลีเส็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาสเมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑