ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยม บก.กรม ทพ.นย.

Release Date : 10-10-2018 23:10:21
ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยม บก.กรม ทพ.นย.

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ ๒ พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมฟังบรรยายสรุป ณ บก.กรม   ทพ.นย. ชั่วคราว  บ.โคกยามู ต.ไพรวัน อ.ตากใบ จ.นราธิวาส โดยมี น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร. และ ผบ.ภต.นย.ทร. พร้อมด้วย น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผบ.กรม ทพ.นย. และ ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑