ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. ได้พบปะพูดคุย และกล่าวอำลาดาอีในเขตรับผิดชอบที่ให้ความร่วมมือในการสอนตามหลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้องสมตามความต้องการของทางราชการ

Release Date : 17-09-2018 19:56:47
ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. ได้พบปะพูดคุย และกล่าวอำลาดาอีในเขตรับผิดชอบที่ให้ความร่วมมือในการสอนตามหลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้องสมตามความต้องการของทางราชการ

ฉก.ทพ.นย.ทร. นำโดย น.อ.บุญเกิด มูลละกัน ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. ได้พบปะพูดคุย และกล่าวอำลาดาอีในเขตรับผิดชอบที่ให้ความร่วมมือในการสอนตามหลักศาสนาอิสลามที่ถูกต้องสมตามความต้องการของทางราชการ ณ บก.ฉก.ทพ.นย.ทร. ม.๔ บ.สะแต ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จว.นราธิวาสเมื่อวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑