ผบ.กรม ทพ.นย. เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรการฝึกเบื้องต้น อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

Release Date : 17-09-2018 19:53:34
ผบ.กรม ทพ.นย. เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรการฝึกเบื้องต้น อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

น.อบุญเกิด  มูลละกัน  ผบ.กรม ทพ.นย. เป็นประธานพิธีปิดหลักสูตรการฝึกเบื้องต้น อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ จำนวนผู้รับการฝึกบุคคลชาย จำนวน ๗๒ นาย และบุคคลหญิง จำนวน ๑๓ นาย รวมทั้งสิ้น ๘๕ นาย ณ กรม ทพ.นย. ค่ายจุฬาภรณ์ บ้านทอน ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑