ผบ.กรม ทพ.นย. ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานปิดการฝึกหลักสูตรกองร้อยฟื้นฟู กรม ทพ.นย. รุ่นที่ ๒

Release Date : 07-07-2018 19:50:21
ผบ.กรม ทพ.นย. ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานปิดการฝึกหลักสูตรกองร้อยฟื้นฟู กรม ทพ.นย. รุ่นที่ ๒

น.อ.บุญเกิด  มูลละกัน ผบ.ฉก.ทพ.นย. และ ผบ.กรม ทพ.นย. ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานปิดการฝึกหลักสูตรกองร้อยฟื้นฟู กรม ทพ.นย. รุ่นที่ ๒ งป.๖๑ ตั้งแต่วันที่ ๕ พ.ค.๖๑ ถึง ๗ ก.ค.๖๑ ณ กรม ทพ.นย.  ค่ายจุฬาภรณ์ บ้านทอน ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑