ผบ.ฉก.นย.ทร. และ ผบ.กรม ทพ.นย. ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.หญิง อารยา อัมระปาล หน.สน.ทร.หญิง

Release Date : 04-07-2018 18:14:30
ผบ.ฉก.นย.ทร. และ ผบ.กรม ทพ.นย. ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.หญิง อารยา อัมระปาล หน.สน.ทร.หญิง

น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร. และ ผบ.ฉก.นย.ภต.พร้อมด้วย น.อ.บุญเกิด  มูลละกัน  ผบ.กรม ทพ.นย. ให้การต้อนรับ พล.ร.ต.หญิง อารยา อัมระปาล หน.สน.ทร.หญิง และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมกำลังพล มว.ทพ.หญิง และถ่ายทำวีดีทัศน์ด้านการฝึกการปฏิบัติงานของกำลังพล มว.ทพ.หญิง เพื่อนำเสนอการประชุมประจำปี ๒๕๖๑ ต่อไป ณ มว.ทพ.หญิง กรม ทพ.นย. ค่ายจุฬาภรณ์ ต.โคกเคียน อ.เมืองนราธิวาส จว.นราธิวาส ในโอกาสนี้ น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร. และ ผบ.ฉก.นย.ภต.ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของ มว.ทพ.หญิง กรม ทพ.นย.ว่าเป็นหน่วยสำคัญหน่วยหนึ่งที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้เป็นอย่างดี และประชาชนในพื้นที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑