ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมกิจกรรมละศีลอดให้แด่ผู้นำศาสนา และอุปกรณ์การเรียนให้แด่นักเรียน ณ ตาดีกาดารุลอามาน

Release Date : 10-06-2018 17:52:48
ผบ.ฉก.นย.ทร. ร่วมกิจกรรมละศีลอดให้แด่ผู้นำศาสนา และอุปกรณ์การเรียนให้แด่นักเรียน ณ ตาดีกาดารุลอามาน

ฉก.ทพ.นย.ทร.โดย ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๕  ร.ท.เกียรติภูมิ กลับกลายดี รอง ผบ.ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๕  พร้อม ชป.กร.เข้าร่วมกิจกรรม ผบ.ฉก.นย.ทร.พบปะพัฒนาสัมพันธ์ผู้นำศาสนา โดยมี ชุดแพทย์เคลื่อนที่ ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลและจ่ายเวชภัณท์ยารักษาโรค มว.ทพ.นย.หญิง ให้บริการตัดผม ในวันที่ ๑๐ มิ.ย.๖๑ เวลา ๐๙๓๐ ณ ตาดีกาดารุลอามาน บ.บือเจ๊าะ ๒ ม.๘ ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ก่อนเดินทางกลับ น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร.ได้กรุณามอบเครื่องบริโภค ในการจัดกิจกรรมละศีลอดให้แด่ผู้นำศาสนา และอุปกรณ์การเรียนให้แด่นักเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑