ผบ.ฉก.นย.ทร. มาร่วมเดินขบวนและกล่าวเชิญชวนในการต่อต้านการใช้ความรุนแรงในพื้นที่

Release Date : 07-06-2018 14:08:22
ผบ.ฉก.นย.ทร. มาร่วมเดินขบวนและกล่าวเชิญชวนในการต่อต้านการใช้ความรุนแรงในพื้นที่

ฉก.นย.ทร. โดย ร้อย.ทพ.นย.ที่. ๑ นำโดย ร.อ.สาริษฐ สุทธิพนธุ์ ผบ.ร้อย.ทพ.นย.ที่. ๑ จัดกำลังพร้อมตำรวจกำลังภาคประชานชนในพื้นที่ ต.ปะลุกาสาเมาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส ได้เข้าร่วม รปภ.อำนวยความสะดวกและร่วมงานเดินขบวน ต่อต้านการใช้ความรุนแรง ณ บริเวณ ริมถนน สาย ๔๒ บ.ต้นไทร เทศบาลตำบลต้นไทร อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส โดยมี น.อ.ดร.นิรัตน์ ทากุดเรือ ผบ.ฉก.นย.ทร. มาร่วมเดินขบวนและกล่าวเชิญชวนในการต่อต้านการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมี ชุดแพทย์เคลื่อนที่ของ ฉก.นย.ทร.มาให้บริการประชาชนในพื้นที่อีกด้วย ผลการปฏิบัติได้รับการร่วมมือจากประชานาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑