ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร. พบปะ พัฒนาสัมพันธ์นายอาแว สาและ และได้มอบชุดบริโภคไว้ให้เแก่นายอาแว

Release Date : 05-06-2018 21:19:59
ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร.   พบปะ  พัฒนาสัมพันธ์นายอาแว  สาและ และได้มอบชุดบริโภคไว้ให้เแก่นายอาแว

น.อ.บุญเกิด  มูลละกัน ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร.   น.ต.ไกรวัตร สายเปียง นยก.ฉก.ทพ.นย.ทร. และ ผบ.ร้อย.เชิงรุก และ ร.อ.สมชาติ กาญจนมณี ผบ.ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๑๑  พร้อมด้วยชุด ชป.กร.  จนท.การเมือง และนายมาร์มูด  จารู ผญบ.ม.๔ ต.ดอนทราย เข้าเยี่ยมเยือน พบปะ  พัฒนาสัมพันธ์นายอาแว  สาและ อายุ ๕๖ ปี  บิดานายอำมาร์  สาและ ผกร. เป้าหมายหลัก และบุคคลตามหมายจับ ป.วิ.อาญา ณ บ้านเลขที่ ๑๕๐  ๑ ม.๔ ต.ดอนทราย อ.ไม้แก่น จว.ป.น. เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ จนท.รัฐ  ทหาร ซึ่งปฏิบัติงานในพื้นที่ พร้อมสอบถามความเป็นอยู่โดยทั่ว ผลกระทบต่าง  จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าที่หน้าที่ทหาร  รวมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุตรชาย  นายอำมาร์  สาและ  ให้เข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป กับพร้อมช่วยเหลืออำนวยการด้านการปลดเปลื้องพันธะ ตามที่กฎหมายและอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทหารที่ได้มีไว้ให้  โดยในการนี้ ผบ.ฉก.นย.ทร. ได้มอบชุดบริโภคไว้ใหเแก่นายอาแว  เพื่อใช้ระหว่างเดือนรอมฎอนในครั้งนี้ด้วย ผลการปฏิบัติ    เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ระหว่างพูดคุยกับนอาแว   จากการสังเกตพฤติกรรม  ท่าที และทัศนะคติ มีแนวโน้มตอบรับการให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับ จนท.รัฐ   สำหรับเหตุการณ์ทั่วไปในพื้นที่ปกติ เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑