ร่วมกิจกรรมโครงการธรรมะสานใจค่ายพุทธบุตร

Release Date : 05-04-2018 09:19:26
ร่วมกิจกรรมโครงการธรรมะสานใจค่ายพุทธบุตร

ฉก.ทพ.นย.ทร.โดย ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๙  ให้ จ.ท.ฤทธิรงค์  บุญมา หน.ชุดที่ ๓ พร้อมด้วยกำลังพล ชป.กร.ร่วมกิจกรรมโครงการธรรมะสานใจค่ายพุทธบุตร และคอยดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับเด็กที่มาเข้าค่ายพุทธบุตร ณ วัดมหันตคาม  บ้านใหญ่  ม.๓ ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จว.ปัตตานี ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑