ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๗ ร่วมกับเด็กเยาวชนฅนพันธ์ดี ได้ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ที่นำมาช่อม

Release Date : 11-03-2018 18:16:41
ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๗  ร่วมกับเด็กเยาวชนฅนพันธ์ดี ได้ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับประชาชนในพื้นที่ที่นำมาช่อม

ฉก.ทพ.นย.ทร.โดย ร้อย.ทพ.นย.ที่ ๗  พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็กเยาวชนฅนพันธ์ดี ได้นำเด็กเยาวชนฅนพันธ์ดี จำนวน ๘ คน ร่วมกับกิจกรรมนาวิกนาวีสัญจรเข้าให้บริการประชาชนในการปรณนิบัติบำรุงรถจักรยานยนต์ของประชาชน และช่อมแซมเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรโดยการเชื่อมจอบ เสียม คลาด และตัดผมให้กับเด็กนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๕ บ.กูแว ต.ลูโบ๊ะบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส โดยได้รับการต้อนรับจากผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำศาสนา และประชาชนบ้านกูแวให้การต้อนรับ ผลการปฏิบัติประชาชนในพื้นที่มีความดีใจเป็นอย่างยิ่ง มีพัฒนาสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่ทหารในพื้นที่เป็นอย่างดี และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย