หน้าหลัก คณะกรรมการพิพิธภัณฑ์ฯ
การจัดแสดงภายนอกอาคาร
การจัดแสดงภายในอาคาร
ผู้มาเยี่ยมชม ติดต่อขอเข้าเยี่ยมชม
ยินดีต้อนรับ
พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน เปิดให้เข้าเยี่ยมชมทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 0900-1600 น.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงเสด็จเปิดอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน เมื่อ 30 ก.ค.28
04

ประวัติศาสตร์

อดีตผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 
 
 
 
 
ภาพในอดีต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพกิจกรรม

เมื่อ 5 พ.ย.52 น.อ.พิสัย สุขวัน ส่งมอบหน้าี่ที่่ประธานกรรมการกิจการประวัติศาสตร์ฯให้กับ น.อ.ศังกร พงษ์ศิริ

 

เมื่อ 29 พ.ย. 52 พล.ร.ต.สนธยา น้อนฉายา รอง ผบ.นย. ให้การต้อนรับเยาวชนรวมใจไทยเป็นหนึง รุ่นทีี่ 1/53

 

พิพิธภัณฑ์ทหารนาวิกโยธิน
ค่ายกรมหลวงชุมพร ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180
อีเมล์ : wiroch.l@navy.mi.th

โทร:02-4661180-9 ต่อ 62585,61090