หน้าแรก วัตถุประสงค์ พิธีมังคลาภิเษก วัตถุมงคล สั่งจอง เช่า/บูชา

วัตถุประสงค์

สร้างซุ้มประตูหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ทหารนาวิกโยธิน ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๗ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ มีเกียรติประวัติในการรบและช่วยแก้ไขสถานการณ์ความรุนแรงต่างๆ มากมาย ที่สำคัญได้แก่ สงครามอินโดจีน สงครามมหาเอเชียบูรพา ยุทธการบ้านหนองกก จังหวัดจันทบุรึ ยุทธการบ้านหาดเล็ก ยุทธการบ้านโขดทราย ยุทธการบ้านชำราก จังหวัดตราด ยุทธการสามชัย จังหวัดเพชรบูรณ์ ยุทธการผาภูมิ จังหวัดเชียงราย ยุทธการกรุงชิง จังหวัดนครศรีธรรมราช ปัจจุบันทหารนาวิกโยธินยังคงปฏิบัติภารกิจในการป้องกันชายแดน ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด การรักษาความสงบเรียบร้อย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ โดยปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถเป็นไปตามนโยบาย พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ที่ว่ากองทัพเรือต้องเป็นกองทัพทหารของประชาชน หายใจ เชื่อมใจ และมีชะตาชีวิตร่วมกันกับประชาชน สู้เพื่อรับใช้ประชาชน ที่ใดมีศัตรู ที่ใดมีภัยอันตราย ที่นั่นย่อมมีทหารของกองทัพเรือ ให้สมกับคุณค่า ที่ส่งมอบให้กับสังคม “กองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ”

เมื่อ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๗ พล.ร.ต.สนอง นิสาลักษณ์ ผู้บัญชาการกรมนาวิกโยธินได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๙ ขอพระราชทานชื่อค่ายหน่วยว่า “ค่ายกรมหลวงชุมพร” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติแด่ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งทรงริเริ่มก่อตั้งสถานีทหารเรือขึ้นที่สัตหีบและต่อมาได้เป็นที่ตั้งของกรมนาวิกโยธินด้วย ต่อมา เมื่อ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเห็นชอบชื่อค่ายตามที่ขอพระราชทาน เมื่อ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๐๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. จอมพลถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายกรมหลวงชุมพรอย่างเป็นทางการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จึงมีที่ตั้งอยู่ที่ค่ายกรมหลวชุมพร หาดเตยงาม อ่าวนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี มาจนถึงปัจจุบัน

จากเกียรติภูมิและความภาคภูมิใจของทหารนาวิกโยธิน พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันทน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจึงมีดำริที่จะจัดสร้างซุ้มประตูทางเข้า-ออกค่ายกรมหลวงชุมพร โดยซุ้มประตูมีลักษณะคล้ายป้อมปราการโบราณในสนามรบ ขนาด ๑๐x๕๐x๒๑.๘๖ เมตร มี ๒ ชั้น ด้านบนติดตั้ง กลองโบราณ ๓ ประเภท ซึ่งในอดีตใช้งานแตกต่างกัน ได้แก่ กลองย่ำพระสุรีย์ศรี ใช้ตีบอกเวลา กลองอัคคีพินาศใช้ตีเมื่อเกิดไฟไหม้ กลองพิฆาตไพรีใช้ตีเมื่อเกิดศึกสงคราม

พิธีมังคลาภิเษก

วันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ เสาร์ ๕
ณ ศาสนสถาน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน


วันเสาร์ห้า คือ วันเสาร์ ขึ้นหรือแรม ๕ ค่ำ เดือน ๕ ซึ่งโอกาส ที่จะเกิดวันเสาร์ห้านั้นเกิดได้ยาก ตามคติความเชื่อโบราณ เชื่อว่าดาวเสาร์เป็นดาวแห่งความเข้มแข็งและมีพลังมาก หากมีการประกอบพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลในวันเสาร์ห้า จะมีพุทธคุณด้านคงกระพัน แคล้วคลาด และ เมตตามหานิยมถือว่าเป็นวันธงไชย เป็นฤกษ์งามยามดี มีดาวบนท้องฟ้าโคจรในตำแหน่งที่ สวยงาม เป็นวันที่ควรจะได้มีกิจกรรมอันเป็นมหามงคลร่วมกัน หรือได้ไปอยู่ในพิธีอันเป็นมงคล จะได้อำนวยอวยพรให้เกิดความสุข และเป็นสิริมงคล

ในอดีตที่ผ่านมาเมื่อมีการประกอบพิธีในวันเสาร์ ๕ วัตถุมงคลส่วนใหญ่มักได้รับความนิยม โดยเฉพาะวันข้างขึ้นจะเป็นมงคล ๑๐๐% วันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ขึ้น ๕ ค่ำ เดือน ๕ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน จึงได้กำหนดประกอบพิธีมังคลาภิเษกเหรียญ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ รุ่น "ป้อมปราการ" ณ ศาสนสถาน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร


รายนามพระเกจิอาจารย์ ประกอบพิธีมังคลาภิเษก

วาระที่ ๑ ประกอบพิธีฯ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดประดู่พระอารามหลวง อ.อัมพวา จว.สมุทรสงคราม

พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (พระมหาสุรศักดิ์) วัดประดู พระอารามหลวง จว.สมุทรสงคราม
พระครูมนูญสีลสังวร(หลวงพ่อแถม)วัดช้างแทงกระจาด จว.เพชรบุรี
พระครูโสภิตวิริยาภรณ์(อิฏฐ์) วัดจุฬามณี จว.สมุทรสงคราม
พระปลัดจักรภพ กันตสีโล (เทพ) วัดละมุดสุทธาวาส จว.สมุทรสงคราม
พระครูสมุห์ คำนวณ ปริสุทโธ วัดแก้วเจริญ จว.สมุทรสงคราม

วาระที่ ๒ ประกอบพิธีฯ วันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๑๙ น. ณ ศาสนสถาน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

พระครูสังฆกิจบูรพา (หลวงปู่บัว) วัดศรีบูรพาราม จว.ตราด

วาระที่ ๓ ประกอบพิธีฯ วันเสาร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๓๙ น. ณ ศาสนสถาน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี

พระครูสุภัททจารคุณ(สิน) วัดละหารใหญ่ จว.ระยอง
พระวิมลเมธาจารย์ (สุพจน์)วัดห้วงพัฒนา เจ้าคณะ จว.ตราด
พระครูพิพิธธรรมสาร(ใย) วัดปากป่า จว.ระยอง
หลวงพ่อมนัส สำนักกรรมฐานฟื้นฟูจิตเขาแหลม จว.จันทบุรี
เจ้าคุณพระอุดมวัฒนมงคล วัดถ้ำวัฒนมงคล จว.ระยอง
พระอาจารย์บุญส่ง (อี๊ด) วัดเทพประสาท จว.ชลบุรี
หลวงพ่อโสต วัดสันติธรรมคีรี (วัดเขาหินโค่ง) จว.จันทบุรี
พระครูปลัดอภิชัย (ป๋อง)วัดเขาโบสถ์ จว.ระยอง

วัตถุมงคล

ได้รับอนุญาตจาก มูลนิธิราชสกุลอาภากร

ทอง
เงิน
เงิน หน้ากากทอง
นวโลหะ
นวโลหะ หน้ากากทอง
นวโลหะ หน้ากากเงิน
ทองแดง
พระรูป สูง 19.9 นิ้ว

สั่งจอง เช่า/บูชา

เหรียญและพระรูป

เปิดรับจอง : ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

รับวัตถุมงคล : วันที่ 1 เม.ย.63 ณ ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

* จะทำการเปิดประมูลชุดเลขสวย รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ไปยัง >> หน้าสั่งจอง

Phone: 08 1106 0287
Line ID: chakkrit.sir