:: ทหารนาวิกโยธินทุกนายจะยึดมั่นในคำขวัญที่ว่า "กาย ใจ ชีวิต มอบเป็นราชพลี" ทหารนาวิกโยธินจะไม่สร้างความวุ่นวายให้กับชาติบ้านเมือง ::

------------------------------------------

 

 


 

 

 

 
 
เมื่อ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘

เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ผู้แทน
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ให้การต้อนรับ
พลเรือเอก ไกรสร  จันทร์สุวานิชย์
ผู้บัญชาการทหารเรือ
ในโอกาสที่เยี่ยมชม ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัด  
คลิ๊กที่นี่>>

เมื่อ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา
ของสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด

คลิ๊กที่นี่>>

เมื่อ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘

รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ร่วมรับคณะผู้บังคับบัญชา อาจารย์
และนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร
รุ่นที่ ๕๖ จำนวน ๑๐๑ นาย
พร้อมกับบรรยายสรุปการปฎิบัติงาน
ของทหารนาวิกโยธิน
ณ เรือหลวงจักรีนฤเบศร จังหวัดชลบุรี 
คลิ๊กที่นี่>>

เมื่อ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘

นาง ปัญชริน  ใคร่ครวญ
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
ให้การต้อนรับ
นางณุฉัตรา   จันทร์สุวานิชย์ 
นายกสมาคมภริยาทหารเรือ
เป็นประธานในพิธี ปิดโครงการฝึกอาชีพ
“งานประดิษฐ์ด้วยมือ”
  
คลิ๊กที่นี่>>

[ คลิกดูภาพกิจกรรมย้อนหลัง ]
 
การแสดงความประสงค์ลาออกจาก กบข. (UNDO)
 
 

วีดิทัศน์พิธีย่ำพระสุริย์ศรี
(Sunset parade)


วิดิทัศน์โครงการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วีดิทัศน์กิจการ การท่องเที่ยว
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

" ประวัติธงชาติ และธงราชนาวี "

..นาวิกโยธินแห่งบ้านส้มป่อย..

 

 


wallpaper ของหน้าจอคอมพิวเตอร์ใน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

สอบนายทหารสัญญาบัตร
เพื่อเลื่อนยศเป็น นาวาโท และ นาวาตรี
๒. ตำแหน่งอัตราสอบนายทหารสัญญาบัตร เพื่อ
เลื่อนยศเป็นนาวาโทและนาวาตรี
๓. หมายเลขสอบนาวาโทและนาวาตรี
สอบเลื่อนยศ
เรือโท เป็น เรือเอก
๒. หมายเลขสอบเรือโทเป็นเรือเอก
๓. ประกาศผลสอบเรือโทเป็นเรือเอก
สอบเลื่อนฐานะ
ชั้นยศพันจ่าเอก เป็น นายทหารสัญญาบัตร
๒. หมายเลขสอบพันจ่าเอกเป็นนายทหารฯ

๓. (แก้ไข) หมายเลขสอบพันจ่าเอกเป็นนายทหารฯ

๔. หมายเลขสอบพันจ่าเพิ่มเติม
๕. ประกาศผลสอบพันจ่า
สอบเลื่อนฐานะ
ชั้นยศจ่าเอก เป็น พันจ่า
๑.กำหนดการสอบและการปฏิบัติการสอบเลื่อนฐานะ
นายทหารประทวนชั้นยศจ่าเอกเป็นพันจ่า
๒. หมายเลขสอบจ่าเอกเป็นพันจ่า (1)
๓. หมายเลขสอบจ่าเอกเป็นพันจ่า (2)
๔. (แก้ไข) หมายเลขสอบจ่าเอกเป็นพันจ่า
๕. หมายเลขสอบจ่าเพิ่มเติม
๖. ประกาศผลสอบจ่า
ประกาศ นย. รับสมัครพลทหารฯ
๑. รับสมัครทหารกองประจำการเพื่อคัดเลือก
เข้าบรรจุในตำแหน่งอัตรานายทหารประทวน
ประจำปี งป.๕๙
 
 

 

 

 


...บอร์ดประกาศ...

" อย่าให้ฉันตายเปล่า นาวิกโยธิน กองทัพเรือ"

 กิจการปลดหนี้ กองทัพเรือ

 


   

สิทธิกำลังพล ทร.
๑. สิทธิของข้าราชการทหาร
๒. สิทธิของทหารกองประจำการ
๓. สิทธิของอาสาสมัครทหารพราน
๔. สิทธิของลูกจ้าง
๕. สิทธิของลูกจ้างและ
     พนักงานราชการ

 

- การขออนุมัติจัดการบรรยายสรุป
- จัดซื้อจัดจ้าง

-  สัญญลักษณ์นาวิกโยธิน
-  ประวัตินาวิกโยธิน
-  วันทหารนาวิกโยธิน
-  จอมทัพไทยกับทหารนาวิกโยธิน
-  มาร์ชราชนาวิกโยธิน
-  อดีตผู้บังคับบัญชา

-  สงครามอินโดจีน
-  สงครามมหาเอเชียบูรพา
-  ยุทธการบ้านหาดเล็ก
-  ยุทธการบ้านโขดทราย
-  ยุทธการบ้านหนองกก
-  ยุทธการบ้านกระดูกช้าง
-  ยุทธการบ้านชำราก
-  ยุทธการหาดดอนน้อย
-  ยุทธการบ้านสามชัย
-  ยุทธการผาภูมิ
-  ยุทธการกรุงชิง
-  หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้
-  การป้องกันชายแดน
-  การรักษาความสงบเรียบร้อย
 วีรกรรมทหารกล้า
-  กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ นย.
 กิจการร้านค้าและการบริการ นย.
-  กิจการกีฬา นย.
-  กิจการโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณ
 กิจการประวัติศาสตร์/พิพิธภัณฑ
-  กิจการท่องเที่ยว
-  กิจการศูนย์ฝึกอบรม ฯ
-  กิจการสนามกอล์ฟ นย.
-  กิจการสโมสร นย.
-  กิจการบริการเก็บและกำจัดขยะ
-  กิจการตลาดนัดประจำวัน
 กิจการสนามเทนนิส นย.
-  กิจการสนามยิงปืน นย.
-  กิจการวารสาร นย.
-  กิจการสระว่ายน้ำ นย.
-  คณะกรรมการกิจการภายใน นย.

-   ผู้บังคับบัญชาระดับสูง กองทัพเรือ
     ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗

-   ผู้บังคับบัญชาระดับสูง นย. งป.๕๘
-   พระราชบัญญัติว่าด้วยความการกระทำ
     ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

-   การแต่งกายเครื่องแบบในวันสำคัญต่างๆ
-   นาวิกโยธินได้อะไรจากการที่ ผบ.นย.ไทย
     ไปร่วมประชุมกับ ผบ.นย.ทั่วโลก

-    วิดิทัศน์พิธีย่ำพระสุริย์ศรี
      (Sunset parade)

-    วิดิทัศน์โครงการอนุรักษ์และ
     พัฒนาสิ่งแวดล้อม

-    วิดิทัศน์กิจการ การท่องเที่ยว
-    นาวิกโยธินรวมใจทหารเรือไทย
     เทิดไท้องค์ราชัน

-    คู่มือประกอบการขอรับสิทธิกำลังพล
-    วิดิทัศน์ ๕๐ ปี เพลงพระราชนิพนธ์
      "มาร์ชราชนาวิกโยธิน"

-     ครบรอบ ๕๐ ปี เพลงมาร์ชราชนาวิกโยธิน

...กองทัพเรือ...
         
ลำดับอาวุโสนายทหารเรือ ศูนย์ความรู้ด้านกำลังพล กองทุนบำเหน็จบำนาญ ในหลวงกับการสื่อสาร VDO  
           
         
๑.ระบบจัดการห้องประชุม บก.นย. ๒. การอนุรักษ์พลังงาน นย. ๓. รายงานสถานภาพรถยนต์
๔. คู่มือจัดทำคำรับรองฯ และ
การประเมินผลฯ
๕ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ นย.    ๖. ระบบควบคุมภายใน นย. ๕๖
           
           
....อื่น ๆ...
         

๑. กิจการท่องเที่ยว

๒. กิจกรรมค่ายพักแรม ๓. โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ทร.๓      
           
๑. หลักสูตรการรบพิเศษ นย. ๒. หลักสูตรส่งทางอากาศ นย. ๓. หลักสูตรพนักงานพับร่ม  
           

หน่วยขึ้นตรง นย.  -  [กองบัญชาการ นย.] [กองพลนาวิกโยธิน]  [ศูนย์การฝึก นย.]  [กรมรักษาความปลอดภัย นย.
[กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา นย.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยเฉพาะกิจ นย. - [ทหารพราน นย.]   [ศปศ.๖๑]   [ฉก.นย.๔๑๑]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยเฉพาะกิจ ทร. (ที่เกี่ยวข้องกับ นย.) - [กปช.จต.]   [ฉก.นย.ภต.]   [ฉก.นย.ทร.]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
แนะนำหน่วยงาน -  [กรมทหารราบที่ ๒ พล.นย.]   [กรมสนับสนุน พล.นย.]   [โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ]


           
 
ปรับปรุงล่าสุด : ๑ มกราคม ๒๕๕๖
 
กองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โทร. 038-334-275
 
โทร. 038-245-735 ต่อ 61070-1      email : marines2552@hotmail.com
 
พ.จ.อ.หญิง จันทนา   สอดสี  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.  ออกแบบ