:: ทหารนาวิกโยธินทุกนายจะยึดมั่นในคำขวัญที่ว่า "กาย ใจ ชีวิต มอบเป็นราชพลี" ทหารนาวิกโยธินจะไม่สร้างความวุ่นวายให้กับชาติบ้านเมือง ::

------------------------------------------

 
 
เมื่อ ๙ เมษายน ๒๕๕๗
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“ การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
พศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ ของ นย.”
ณ โรงแรมแคนทารี่ เบย์
อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

คลิ๊กที่นี่>>
เมื่อ ๙ เมษายน ๒๕๕๗
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ให้การต้อนรับ
พลเรือเอก ชุมพล  ปัจจุสานนท์ องคมนตรี
เนื่องในโอกาสที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม
และให้กำลังใจนักเรียนอาชีวศึกษา
สัมพันธ์กองทัพเรือ ประจำปี ๒๕๕๗
ณ กรมรักษาความปลอดภัย
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
คลิ๊กที่นี่>>
เมื่อ ๒ เมษายน ๒๕๕๗
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ
ได้นิมนต์พระภิกษุสามเณร
ณ วัดทรงเมตตาวนาราม ตำบลบางเสร่
รับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
ตามโครงการพิธีบรรพชาภาคฤดูร้อน
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี
ณ ศาสนสถานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

คลิ๊กที่นี่>>
เมื่อ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗
นางศันสนีย์  น้อยฉายา
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม
โครงการส่งเสริมอาชีพ
อบรมการแต่งหน้า
ให้กับครอบครัวและสมาชิก
ของชมรมภริยานาวิกโยธิน
 
  
คลิ๊กที่นี่>>
 
[ คลิกดูภาพกิจกรรมย้อนหลัง ]
 

วีดิทัศน์พิธีย่ำพระสุริย์ศรี
(Sunset parade)


วิดิทัศน์โครงการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วีดิทัศน์กิจการ การท่องเที่ยว
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

" ประวัติธงชาติ และธงราชนาวี "

..นาวิกโยธินแห่งบ้านส้มป่อย..

 

กิจกรรม
โครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ ๒๔
เมื่อ ๒๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

(โปรดคลิกเพื่อดูภาพใหญ่)การมอบทุนการศึกษาของ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ
นนทบุรี
ให้บุตรของกำลังพล ทร.
- อนุมัติทร.download
- แผนการเรียน ประจำปี 2557 download
-ใบสมัคร download

หมายเลขและสถานที่สอบเลื่อนฐานะ
พันจ่าเอกเป็นนายทหาร
จ่าเอกเป็นพันจ่าเอก
 
 

 

 

 

...บอร์ดประกาศ...

" อย่าให้ฉันตายเปล่า นาวิกโยธิน กองทัพเรือ"

 


กิจการปลดหนี้ กองทัพเรือ


ห้องสมาคมภริยาทหารเรือ
กิจการร้านค้าและการบริการ นย.

1. ปฐมลิขิต
2. อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน
 

    
 

สิทธิกำลังพล ทร.
๑. สิทธิของข้าราชการทหาร
๒. สิทธิของทหารกองประจำการ
๓. สิทธิของอาสาสมัครทหารพราน
๔. สิทธิของลูกจ้าง
๕. สิทธิของลูกจ้างและ
     พนักงานราชการ

 

- การขออนุมัติจัดการบรรยายสรุป
- ร่างขอบเขตของาน (TOR)
- ประกวดราคา การจัดซื้อ จัดจ้าง
- สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง นย.

-  สัญญลักษณ์นาวิกโยธิน
-  ประวัตินาวิกโยธิน
-  วันทหารนาวิกโยธิน
-  จอมทัพไทยกับทหารนาวิกโยธิน
-  มาร์ชราชนาวิกโยธิน
-  อดีตผู้บังคับบัญชา

-  สงครามอินโดจีน
-  สงครามมหาเอเชียบูรพา
-  ยุทธการบ้านหาดเล็ก
-  ยุทธการบ้านโขดทราย
-  ยุทธการบ้านหนองกก
-  ยุทธการบ้านกระดูกช้าง
-  ยุทธการบ้านชำราก
-  ยุทธการหาดดอนน้อย
-  ยุทธการบ้านสามชัย
-  ยุทธการผาภูมิ
-  ยุทธการกรุงชิง
-  หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้
-  การป้องกันชายแดน
-  การรักษาความสงบเรียบร้อย
 วีรกรรมทหารกล้า
-  กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ นย.
 กิจการร้านค้าและการบริการ นย.
-  กิจการกีฬา นย.
-  กิจการโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณ
 กิจการประวัติศาสตร์/พิพิธภัณฑ
-  กิจการท่องเที่ยว
-  กิจการศูนย์ฝึกอบรม ฯ
-  กิจการสนามกอล์ฟ นย.
-  กิจการสโมสร นย.
-  กิจการบริการเก็บและกำจัดขยะ
-  กิจการตลาดนัดประจำวัน
 กิจการสนามเทนนิส นย.
-  กิจการสนามยิงปืน นย.
-  กิจการวารสาร นย.
-  กิจการสระว่ายน้ำ นย.
-  คณะกรรมการกิจการภายใน นย.

-   ผู้บังคับบัญชาระดับสูง กองทัพเรือ
     ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

-   ผู้บังคับบัญชาระดับสูง นย. งป.๕๗
-   พระราชบัญญัติว่าด้วยความการกระทำ
     ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

-   การแต่งกายเครื่องแบบในวันสำคัญต่างๆ
-   นาวิกโยธินได้อะไรจากการที่ ผบ.นย.ไทย
     ไปร่วมประชุมกับ ผบ.นย.ทั่วโลก

-    วิดิทัศน์พิธีย่ำพระสุริย์ศรี
      (Sunset parade)

-    วิดิทัศน์โครงการอนุรักษ์และ
     พัฒนาสิ่งแวดล้อม

-    วิดิทัศน์กิจการ การท่องเที่ยว
-    นาวิกโยธินรวมใจทหารเรือไทย
     เทิดไท้องค์ราชัน

-    คู่มือประกอบการขอรับสิทธิกำลังพล
-    วิดิทัศน์ ๕๐ ปี เพลงพระราชนิพนธ์
      "มาร์ชราชนาวิกโยธิน"

-     ครบรอบ ๕๐ ปี เพลงมาร์ชราชนาวิกโยธิน

           
         
๑.ระบบจัดการห้องประชุม บก.นย. ๒. การอนุรักษ์พลังงาน นย. ๓. รายงานสถานภาพรถยนต์
๔. คู่มือจัดทำคำรับรองฯ และ
การประเมินผลฯ
๕ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ นย.    ๖. ระบบควบคุมภายใน นย. ๕๖
    - ตารางแผนซ่อมยุทโธปกรณ์ นย.      
           
....อื่น ๆ...
         

๑. กิจการท่องเที่ยว

๒. กิจกรรมค่ายพักแรม ๓. โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ทร.๓      
           
๑. หลักสูตรการรบพิเศษ นย. ๒. หลักสูตรส่งทางอากาศ นย. ๓. หลักสูตรพนักงานพับร่ม  
           

หน่วยขึ้นตรง นย.  -  [กองบัญชาการ นย.] [กองพลนาวิกโยธิน]  [ศูนย์การฝึก นย.]  [กรมรักษาความปลอดภัย นย.
[กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา นย.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยเฉพาะกิจ นย. - [ทหารพราน นย.]   [ศปศ.๖๑]   [ฉก.นย.๔๑๑]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยเฉพาะกิจ ทร. (ที่เกี่ยวข้องกับ นย.) - [กปช.จต.]   [ฉก.นย.ภต.]   [ฉก.นย.ทร.]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
แนะนำหน่วยงาน -  [กรมทหารราบที่ ๒ พล.นย.]   [กรมสนับสนุน พล.นย.]   [โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ]


           
 
ปรับปรุงล่าสุด : ๑ มกราคม ๒๕๕๖
 
โทร. 038-245-735 ต่อ 61070-1      email : marines2552@hotmail.com
 
พ.จ.อ.หญิง จันทนา   สอดสี  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.  ออกแบบ
   
   
index56