:: ทหารนาวิกโยธินทุกนายจะยึดมั่นในคำขวัญที่ว่า "กาย ใจ ชีวิต มอบเป็นราชพลี" ทหารนาวิกโยธินจะไม่สร้างความวุ่นวายให้กับชาติบ้านเมือง ::

 
 

------------------------------------------ 
กองบังคับการควบคุมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
http://www.marines.navy.mi.th/command_headquater

 

 
 
เมื่อ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

รองเสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ได้เดินทางมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี
เนื่องในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา
กองการบินทหารเรือ
ณ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ

คลิ๊กที่นี่>>

เมื่อ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

กองทัพเรือ โดยกองเรือยุทธการ
และหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ
พร้อมด้วยประชาชนทั่วไป
ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
แด่พระภิกษุสงฆ์ ที่บรรพชาอุปสมบทหมู่

คลิ๊กที่นี่>>

เมื่อ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ผู้แทน
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เป็นประธานในพิธีสวนสนาม
ปิดการฝึกหัดศึกษาหลักสูตรเบื้องต้นทั่วไป
ของทหารทุกเหล่านาวิกโยธิน
รุ่นปี ๒๕๕๙ ผลัดที่ ๒

คลิ๊กที่นี่>>

เมื่อ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

นาง ศิณีนาถ วงษาโรจน์
ร่วมพิธีรดน้ำศพผู้เสียชีวิต
จากการปฏิบัติหน้าที่ชายแดนภาคใต้
ได้แก่ พันจ่าเอก ธีรพงษ์ มากเรน
ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิด
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
ณ ฌาปนสถานวัดสัตหีบ

คลิ๊กที่นี่>>

[ คลิกดูภาพกิจกรรมย้อนหลัง ]
 
 

วีดิทัศน์พิธีย่ำพระสุริย์ศรี
(Sunset parade)


วิดิทัศน์โครงการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วีดิทัศน์กิจการ การท่องเที่ยว
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

" ประวัติธงชาติ และธงราชนาวี "

..นาวิกโยธินแห่งบ้านส้มป่อย..

 

 

อาสาสมัครทหารพรานนาวิกโยธิน

 
 
 
๑ ประกาศกำหนดการสอบบรรจุ
นายทหารประทวน

๒. หมายเลขสอบการบรรจุ
นายทหารประทวน

 

 

 


...บอร์ดประกาศ...

" อย่าให้ฉันตายเปล่า นาวิกโยธิน กองทัพเรือ"

 


wallpaper แบบทดสอบการรับรู้ในนโยบาย ผบ.ทร. ประจำปี ๒๕๕๙
ของหน้าจอคอมพิวเตอร์ในหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินกิจการปลดหนี้ กองทัพเรือ

 


   

สิทธิกำลังพล ทร.
๑. สิทธิของข้าราชการทหาร
๒. สิทธิของทหารกองประจำการ
๓. สิทธิของอาสาสมัครทหารพราน
๔. สิทธิของลูกจ้าง
๕. สิทธิของลูกจ้างและ
     พนักงานราชการ

 

- การขออนุมัติจัดการบรรยายสรุป
- จัดซื้อจัดจ้าง

-  สัญญลักษณ์นาวิกโยธิน
-  ประวัตินาวิกโยธิน
-  วันทหารนาวิกโยธิน
-  จอมทัพไทยกับทหารนาวิกโยธิน
-  มาร์ชราชนาวิกโยธิน
-  อดีตผู้บังคับบัญชา

-  สงครามอินโดจีน
-  สงครามมหาเอเชียบูรพา
-  ยุทธการบ้านหาดเล็ก
-  ยุทธการบ้านโขดทราย
-  ยุทธการบ้านหนองกก
-  ยุทธการบ้านกระดูกช้าง
-  ยุทธการบ้านชำราก
-  ยุทธการหาดดอนน้อย
-  ยุทธการบ้านสามชัย
-  ยุทธการผาภูมิ
-  ยุทธการกรุงชิง
-  หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้
-  การป้องกันชายแดน
-  การรักษาความสงบเรียบร้อย
 วีรกรรมทหารกล้า
-  กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ นย.
 กิจการร้านค้าและการบริการ นย.
-  กิจการกีฬา นย.
-  กิจการโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณ
 กิจการประวัติศาสตร์/พิพิธภัณฑ
-  กิจการท่องเที่ยว
-  กิจการศูนย์ฝึกอบรม ฯ
-  กิจการสนามกอล์ฟ นย.
-  กิจการสโมสร นย.
-  กิจการบริการเก็บและกำจัดขยะ
-  กิจการตลาดนัดประจำวัน
 กิจการสนามเทนนิส นย.
-  กิจการสนามยิงปืน นย.
-  กิจการวารสาร นย.
-  กิจการสระว่ายน้ำ นย.
-  คณะกรรมการกิจการภายใน นย.

-   ผู้บังคับบัญชาระดับสูง กองทัพเรือ
     ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

-   ผู้บังคับบัญชาระดับสูง นย. งป.๕๘
-   พระราชบัญญัติว่าด้วยความการกระทำ
     ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

-   การแต่งกายเครื่องแบบในวันสำคัญต่างๆ
-   นาวิกโยธินได้อะไรจากการที่ ผบ.นย.ไทย
     ไปร่วมประชุมกับ ผบ.นย.ทั่วโลก

-    วิดิทัศน์พิธีย่ำพระสุริย์ศรี
      (Sunset parade)

-    วิดิทัศน์โครงการอนุรักษ์และ
     พัฒนาสิ่งแวดล้อม

-    วิดิทัศน์กิจการ การท่องเที่ยว
-    นาวิกโยธินรวมใจทหารเรือไทย
     เทิดไท้องค์ราชัน

-    คู่มือประกอบการขอรับสิทธิกำลังพล
-    วิดิทัศน์ ๕๐ ปี เพลงพระราชนิพนธ์
      "มาร์ชราชนาวิกโยธิน"

-     ครบรอบ ๕๐ ปี เพลงมาร์ชราชนาวิกโยธิน

...กองทัพเรือ...
         
ลำดับอาวุโสนายทหารเรือ ศูนย์ความรู้ด้านกำลังพล กองทุนบำเหน็จบำนาญ ในหลวงกับการสื่อสาร VDO  
           
         
๑.ระบบจัดการห้องประชุม บก.นย. ๒. การอนุรักษ์พลังงาน นย. ๓. รายงานสถานภาพรถยนต์
ผ่านระบบงานภายใน นย.
๔. คู่มือจัดทำคำรับรองฯ และ
การประเมินผลฯ
๕ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ นย.    ๖. ระบบควบคุมภายใน นย. ๕๖
           
           
....อื่น ๆ...
         

๑. กิจการท่องเที่ยว

๒. กิจกรรมค่ายพักแรม ๓. โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ทร.๓    
           
๑. หลักสูตรการรบพิเศษ นย. ๒. หลักสูตรส่งทางอากาศ นย. ๓. หลักสูตรพนักงานพับร่ม  
           

หน่วยขึ้นตรง นย.  -  [กองบัญชาการ นย.] [กองพลนาวิกโยธิน]  [ศูนย์การฝึก นย.]  [กรมรักษาความปลอดภัย นย.
[กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา นย.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยเฉพาะกิจ นย. - [ทหารพราน นย.]   [ศปศ.๖๑]   [ฉก.นย.๔๑๑]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยเฉพาะกิจ ทร. (ที่เกี่ยวข้องกับ นย.) - [กปช.จต.]   [ฉก.นย.ภต.]   [ฉก.นย.ทร.]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
แนะนำหน่วยงาน -  [กรมทหารราบที่ ๒ พล.นย.]   [กรมสนับสนุน พล.นย.]   [โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ]


           
 
ปรับปรุงล่าสุด : ๑ มกราคม ๒๕๕๖
 
กองกิจการพลเรือน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน โทร. 038-334-275
 
โทร. 038-245-735 ต่อ 61070-1
 
พ.จ.อ.หญิง จันทนา   สอดสี  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ฝ่าย กม.นย.  ออกแบบ
   
Your Visits : 110772 ;Since 16 October 2014