:: ทหารนาวิกโยธินทุกนายจะยึดมั่นในคำขวัญที่ว่า "กาย ใจ ชีวิต มอบเป็นราชพลี" ทหารนาวิกโยธินจะไม่สร้างความวุ่นวายให้กับชาติบ้านเมือง ::

------------------------------------------

 

 

 
 
เมื่อ ๒๖ กันยนยน ๒๕๕๗

พลเรือเอก โกวิทย์  วัฒนธรรม
ประธานมูลนิธิพลเรือเอกสงัดชลออยู่  
ได้มอบเสื้อเกราะป้องกันกระสุน
ให้กับหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อไว้ใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน
 
คลิ๊กที่นี่>>

เมื่อ ๒๒ กันยนยน ๒๕๕๗

ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน
เป็นผู้แทน
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

  ให้การต้อนรับ
พลเรือตรี ไพฑูรย์  ประสพสิน
ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยและ
พัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ 
ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร 
คลิ๊กที่นี่>>

เมื่อ ๑๘ กันยนยน ๒๕๕๗

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาอบรม
หลักสูตรชั้นนายเรือ
พรรคนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๔๖ 
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
ณ หอประชุมนาวิกโยธิน 
ค่ายกรมหลวงชุมพร 
อำเภอสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี 
คลิ๊กที่นี่>>

เมื่อ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๗
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ
จัดพิธี รับ – ส่ง หน้าที่
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
ระหว่าง คุณศันสนีย์  น้อยฉายา  (ท่านเก่า)
และ คุณปัญชริน ใคร่ครวญ  (ท่านใหม่)
ณ อาคารอเนกประสงค์ นย.
ค่ายกรมหลวงชุมพร

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

คลิ๊กที่นี่>>
[ คลิกดูภาพกิจกรรมย้อนหลัง ]
 

:: หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ ขอเลื่อนการแข่งขัน เดิน - วิ่ง เพื่อสุขภาพ "นาวิกโยธิน มินิ-ฮาล์ฟ มาราธอน ครั้งที่ ๑๐" ออกไปโดยไม่มีกำหนด ::

วีดิทัศน์พิธีย่ำพระสุริย์ศรี
(Sunset parade)


วิดิทัศน์โครงการอนุรักษ์
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

วีดิทัศน์กิจการ การท่องเที่ยว
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

" ประวัติธงชาติ และธงราชนาวี "

..นาวิกโยธินแห่งบ้านส้มป่อย..

 

กิจกรรม
โครงการแด่น้องผู้มีความหวัง ปีที่ ๒๔
เมื่อ ๒๑ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๗
ณ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

(โปรดคลิกเพื่อดูภาพใหญ่) 

...บอร์ดประกาศ...

" อย่าให้ฉันตายเปล่า นาวิกโยธิน กองทัพเรือ"

 กิจการปลดหนี้ กองทัพเรือ


ห้องสมาคมภริยาทหารเรือ
กิจการร้านค้าและการบริการ นย.

1. ปฐมลิขิต
2. อนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน
3. ประวัติเพลง"ราชนาวิกโยธิน"
 

ประมวลภาพการฝึกปฏิบัติการ
ยุทธสะเทินน้ำสะเทินบก
ในการฝึกกองทัพเรือ
ประจำปี ๒๕๕๗

 


   

สิทธิกำลังพล ทร.
๑. สิทธิของข้าราชการทหาร
๒. สิทธิของทหารกองประจำการ
๓. สิทธิของอาสาสมัครทหารพราน
๔. สิทธิของลูกจ้าง
๕. สิทธิของลูกจ้างและ
     พนักงานราชการ

 

- การขออนุมัติจัดการบรรยายสรุป
- ร่างขอบเขตของาน (TOR)
- ประกวดราคา การจัดซื้อ จัดจ้าง
- สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง นย.

-  สัญญลักษณ์นาวิกโยธิน
-  ประวัตินาวิกโยธิน
-  วันทหารนาวิกโยธิน
-  จอมทัพไทยกับทหารนาวิกโยธิน
-  มาร์ชราชนาวิกโยธิน
-  อดีตผู้บังคับบัญชา

-  สงครามอินโดจีน
-  สงครามมหาเอเชียบูรพา
-  ยุทธการบ้านหาดเล็ก
-  ยุทธการบ้านโขดทราย
-  ยุทธการบ้านหนองกก
-  ยุทธการบ้านกระดูกช้าง
-  ยุทธการบ้านชำราก
-  ยุทธการหาดดอนน้อย
-  ยุทธการบ้านสามชัย
-  ยุทธการผาภูมิ
-  ยุทธการกรุงชิง
-  หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้
-  การป้องกันชายแดน
-  การรักษาความสงบเรียบร้อย
 วีรกรรมทหารกล้า
-  กิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ นย.
 กิจการร้านค้าและการบริการ นย.
-  กิจการกีฬา นย.
-  กิจการโรงเรียนนาวิกโยธินบูรณ
 กิจการประวัติศาสตร์/พิพิธภัณฑ
-  กิจการท่องเที่ยว
-  กิจการศูนย์ฝึกอบรม ฯ
-  กิจการสนามกอล์ฟ นย.
-  กิจการสโมสร นย.
-  กิจการบริการเก็บและกำจัดขยะ
-  กิจการตลาดนัดประจำวัน
 กิจการสนามเทนนิส นย.
-  กิจการสนามยิงปืน นย.
-  กิจการวารสาร นย.
-  กิจการสระว่ายน้ำ นย.
-  คณะกรรมการกิจการภายใน นย.

-   ผู้บังคับบัญชาระดับสูง กองทัพเรือ
     ๑ ตุลาคม ๒๕๕๖

-   ผู้บังคับบัญชาระดับสูง นย. งป.๕๗
-   พระราชบัญญัติว่าด้วยความการกระทำ
     ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐

-   การแต่งกายเครื่องแบบในวันสำคัญต่างๆ
-   นาวิกโยธินได้อะไรจากการที่ ผบ.นย.ไทย
     ไปร่วมประชุมกับ ผบ.นย.ทั่วโลก

-    วิดิทัศน์พิธีย่ำพระสุริย์ศรี
      (Sunset parade)

-    วิดิทัศน์โครงการอนุรักษ์และ
     พัฒนาสิ่งแวดล้อม

-    วิดิทัศน์กิจการ การท่องเที่ยว
-    นาวิกโยธินรวมใจทหารเรือไทย
     เทิดไท้องค์ราชัน

-    คู่มือประกอบการขอรับสิทธิกำลังพล
-    วิดิทัศน์ ๕๐ ปี เพลงพระราชนิพนธ์
      "มาร์ชราชนาวิกโยธิน"

-     ครบรอบ ๕๐ ปี เพลงมาร์ชราชนาวิกโยธิน

...กองทัพเรือ...
         
ลำดับอาวุโสนายทหารเรือ ศูนย์ความรู้ด้านกำลังพล กองทุนบำเหน็จบำนาญ ในหลวงกับการสื่อสาร VDO  
           
         
๑.ระบบจัดการห้องประชุม บก.นย. ๒. การอนุรักษ์พลังงาน นย. ๓. รายงานสถานภาพรถยนต์
๔. คู่มือจัดทำคำรับรองฯ และ
การประเมินผลฯ
๕ ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ นย.    ๖. ระบบควบคุมภายใน นย. ๕๖
    - ตารางแผนซ่อมยุทโธปกรณ์ นย.      
           
....อื่น ๆ...
         

๑. กิจการท่องเที่ยว

๒. กิจกรรมค่ายพักแรม ๓. โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง ทร.๓      
           
๑. หลักสูตรการรบพิเศษ นย. ๒. หลักสูตรส่งทางอากาศ นย. ๓. หลักสูตรพนักงานพับร่ม  
           

หน่วยขึ้นตรง นย.  -  [กองบัญชาการ นย.] [กองพลนาวิกโยธิน]  [ศูนย์การฝึก นย.]  [กรมรักษาความปลอดภัย นย.
[กองร้อยปฏิบัติการจิตวิทยา นย.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยเฉพาะกิจ นย. - [ทหารพราน นย.]   [ศปศ.๖๑]   [ฉก.นย.๔๑๑]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
หน่วยเฉพาะกิจ ทร. (ที่เกี่ยวข้องกับ นย.) - [กปช.จต.]   [ฉก.นย.ภต.]   [ฉก.นย.ทร.]

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
แนะนำหน่วยงาน -  [กรมทหารราบที่ ๒ พล.นย.]   [กรมสนับสนุน พล.นย.]   [โรงเรียนนาวิกโยธินบูรณะ]


           
 
ปรับปรุงล่าสุด : ๑ มกราคม ๒๕๕๖
 
โทร. 038-245-735 ต่อ 61070-1      email : marines2552@hotmail.com
 
พ.จ.อ.หญิง จันทนา   สอดสี  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.  ออกแบบ