รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยกรรมการชมรมภริยานาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

Release Date : 07-06-2018 10:49:21
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยกรรมการชมรมภริยานาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ

พลเรือตรี พิสัย สุขวัน  รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยกรรมการชมรมภริยานาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ นางสมคิด พึ่งเจริญ ภรรยาของ เรือเอกสุพจน์ พึ่งเจริญ นายทหารส่งกำลังบำรุง กองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน ณ วัดรังสีสุนทร ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑