รองประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน เป็นผู้แทนประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ของสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองทัพเรือ ๑๑

Release Date : 12-01-2018 15:17:01
รองประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน เป็นผู้แทนประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ของสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองทัพเรือ ๑๑

นางนภัสส์สรัตน์ สุขวัน รองประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน เป็นผู้แทนประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ของสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองทัพเรือ ๑๑ ค่ายพระมหาเจษฎาราชเจ้า ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยทั้งนี้มี นาวาเอกสุรเชษฎ์  ถาวรขจรศิริ  ผู้อำนวยการสถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย กองทัพเรือ ๑๑ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑