ข่าวประจำวัน ทั้งหมด
เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมแสดงความยินดี และมอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมรักษาความปลอดภัยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมแสดงความยินดี และมอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมรักษาความปลอดภัยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลเรือตรี กิตติคุณ นาคสุก เสนาธิการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ผู้แทนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมแสดงความยินดี และมอบกระเช้าดอกไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมรักษาความปลอดภัยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ครบรอบปีที่ ๔๒

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

 • ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 • สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน
 • ชมรมภริยานาวิกโยธิน
 • km หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 • ป้ายชื่อแบบใหม่
 • - ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้างและราคากลาง
 • กิจการร้านค้าและการบริการ PX
 • 12 ค่านิยมหลักของคนไทย
 • ความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียน
 • แบบสำรวจและวัดผลการรับรู้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของ นย.
 • แก้ไขเมลกองทัพเรือ
 • กองบังคับการควบคุม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 • สมาคมภริยาทหารเรือ
 • - สารวันกองทัพเรือ
 • กระดานสนทนา ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข่าวสาร พูดคุย
 • ตรวจสอบสลิบเงินเดือนข้าราชการ
 • แบบสอบถาม นย.
 • นาวิกโยธิน หน่วยราชการ
 • กองทัพเรือ กับ PIV6
 • PMQA หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 • กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละ