กิจกรรมผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด
ข่าวประจำวัน ทั้งหมด
รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ประธานที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพเรือ ๒ กรรมการบริหารการท่องเที่ยว กองทัพเรือ

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ประธานที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพเรือ ๒ กรรมการบริหารการท่องเที่ยว กองทัพเรือ

พลเรือตรี บำรุงรัก สรัคคานนท์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ พลเรือเอก พัชระ พุ่มพิเชฏฐ์ ประธานที่ปรึกษาพิเศษ กองทัพเรือ ๒ กรรมการบริหารการท่องเที่ยว กองทัพเรือ ในโอกาสเดินทางสำรวจและติดตามประเมินผลแหล่งท่องเที่ยวของหน่วยต่างๆ

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 • กิจการร้านค้าและการบริการ PX
 • นโยบาย ทร.
 • แบบสอบถามนายกรัฐมนตรี
 • km หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 • กองบังคับการควบคุม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 • แบบประเมินกำลังนาวิกโยธิน
 • สมาคมภริยาทหารเรือ
 • แบบสำรวจและวัดผลการรับรู้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของ นย.
 • ตรวจสอบสลิบเงินเดือนข้าราชการ
 • กองทัพเรือ กับ PIV6
 • กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละ
 • นโยบาย ผบ.ทร.
 • สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน
 • แก้ไขเมลกองทัพเรือ
 • นาวิกโยธิน หน่วยราชการ
 • PMQA หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 • ความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียน
 • ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ
 • - ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้างและราคากลาง
 • ป้ายชื่อแบบใหม่
 • แบบสอบถาม นย.
 • ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 • ชมรมภริยานาวิกโยธิน
 • กระดานสนทนา ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข่าวสาร พูดคุย