กิจกรรมผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด
ข่าวประจำวัน ทั้งหมด
 รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

พลเรือตรี พิสัย สุขวัน รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ร่วมพิธีวางศิลาฤกษ์อาคาร กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

 • นโยบาย ทร.
 • กิจการร้านค้าและการบริการ PX
 • นโยบาย ผบ.ทร.
 • แบบสอบถาม นย.
 • แบบสอบถามนายกรัฐมนตรี
 • กระดานสนทนา ประชาสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนข่าวสาร พูดคุย
 • ชมรมภริยานาวิกโยธิน
 • กองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละ
 • แบบสำรวจและวัดผลการรับรู้วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของ นย.
 • ตรวจสอบสลิบเงินเดือนข้าราชการ
 • km หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 • ป้ายชื่อแบบใหม่
 • - ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้างและราคากลาง
 • ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดของกองทัพเรือ โดยหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 • กองบังคับการควบคุม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 • ความรู้เกี่ยวกับประเทศอาเซียน
 • PMQA หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 • นาวิกโยธิน หน่วยราชการ
 • แบบประเมินกำลังนาวิกโยธิน
 • กองทัพเรือ กับ PIV6
 • สมาคมภริยาทหารเรือ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน
 • ภาพ
 • ศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ
 • แก้ไขเมลกองทัพเรือ