ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ

Release Date : 12-06-2018 18:23:03
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ

พลเรือโท สิทธิพร มาศเกษม ผู้อำนวยการสำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือพร้อมด้วยฝ่ายอำนวยการรวม ๘นาย เข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เพื่อประสานการปฏิบัติตามแผนงานที่ต้องดำเนินการในห้วงเวลาต่อไป โดยมี คณะผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑