ผู้บัญชาการศูนย์การต่อต้านการก่อการร้ายสากล กองบัญชาการกองทัพไทย (ศตก.) เข้าเยี่ยมคำนับและมอบเครื่องหมายการต่อต้านการก่อการร้ายสากลกิตติมศักดิ์ ให้กับ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

Release Date : 07-06-2018 14:59:39
ผู้บัญชาการศูนย์การต่อต้านการก่อการร้ายสากล กองบัญชาการกองทัพไทย (ศตก.) เข้าเยี่ยมคำนับและมอบเครื่องหมายการต่อต้านการก่อการร้ายสากลกิตติมศักดิ์ ให้กับ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

พลโท ชัชชัย ภัทรนาวิก ผู้บัญชาการศูนย์การต่อต้านการก่อการร้ายสากล กองบัญชาการกองทัพไทย (ศตก.) เข้าเยี่ยมคำนับและมอบเครื่องหมายการต่อต้านการก่อการร้ายสากลกิตติมศักดิ์ ให้กับ พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน และผู้บังคับบัญชาของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ในโอกาสที่มีคุณูปการ แก่ศูนย์ต่อต้านการก่อการร้ายสากล กองบัญชาการกองทัพไทย ณ ห้องชลยุทธโยธิน กองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน  เมื่อวันที่ ๗  มิถุนายน  ๒๕๖๑