ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำ สะเทินบกและจู่โจมนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๔๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

Release Date : 12-01-2018 17:10:04
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำ สะเทินบกและจู่โจมนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๔๘ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑

พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการรบพิเศษแขนงการลาดตระเวนสะเทินน้ำ สะเทินบกและจู่โจมนาวิกโยธิน รุ่นที่ ๔๘ ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๑ โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินร่วมแสดงความยินดี พร้อมทั้งได้มอบโล่รางวัลให้กับผู้ที่มีวินัยดีเยี่ยมและผู้ที่มีร่างกาย แข็งแรง ณ หอประชุมหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๑