ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๑ พร้อมกับอวยพรปีใหม่ ให้กับกำลังพล

Release Date : 09-01-2018 14:13:42
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๑ พร้อมกับอวยพรปีใหม่ ให้กับกำลังพล

พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน มอบของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๑ พร้อมกับอวยพรปีใหม่ ให้กับกำลังพลกองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ณ สนามหญ้ากองบัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑