กิจการสนามเทนนิส นย.
ค่ายกรมหลวงชุมพร สัตหีบ ชลบุรี ๒๐๑๘๐

วิสัยทัศน์
สนามเทนนิส  นย. มีมาตรฐาน บริการประทับใจ
ส่งเสริมให้สุขภาพแข็งแรง



เวลากลางคืน

ประวัติ

เริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๒ แล้วเสร็จเมื่อประมาณเดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๓๓ กระทำพิธีเปิดโดย  
พล.ร.ท.ปรีดา  กาญจนรัตน์  ผบ.นย.คนที่ ๑๑ เรียกว่า “อาคารกีฬาอเนกประสงค์  นย.”
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นสวัสดิการให้ข้าราชการและครอบครัว ได้ใช้ออกกำลังกายและสร้างนักกีฬาเทนนิสให้กับกองทัพเรือ  มีสนาม ๓ สนาม และที่น็อกบอร์ด ๒ ทื

     

การใช้บริการ

วันธรรมดา        ตั้งแต่   ๐๘๓๐ - ๒๐๐๐
วันหยุดราชการ    ตั้งแต่   ๐๙๐๐ - ๒๐๐๐

อัตราค่าสมัครเข้าเป็นสมาชิก ค่าบำรุงและค่าบริการ
ผู้ใช้สนามเทนนิส นย.สมัครเป็นสมาชิกได้ที่สนามเทนนิส นย.ตลอดเวลา  โดยไม่เสียค่าสมัคร
(โทร.ทร.๖๒๕๕๙, ๐๘ – ๗๐๗๐ ๖๙๓๑)

สมาชิกกิติมศักดิ์ ไม่ต้องเสียค่าบำรุง/ค่าบริการ

สมาชิกสามัญ และสมาชิกทั่วไป เสียค่าบำรุง/ค่าบริการรวม  ๒๕๐  บาท/เดือน 

เยาวชน(อายุต่ำกว่า  ๑๘ ปี)  เสียค่าบำรุง/ค่าบริการรวม ๖๐ บาท/เดือน

สมาชิกชั่วคราว/ผู้ที่ไม่เป็นสมาชิก เสียค่าบำรุง/บริการครั้งละ ๒๐บาท (ใช้ลูกสนาม)

ชมรม/สมาคม/หน่วยงาน  ขอใช้สนามจัดกิจกรรมการแข่งขัน เสียค่าบำรุง/บริการ ดังนี้
          -กลางวัน ๐๖๐๐ – ๑๘๐๐       ๕๐  บาท/ชม/คอร์ส
          -กลางคืน ๑๘๐๐ – ๒๑๐๐     ๑๐๐  บาท/ชม/คอร์ส

การเช่าคอร์สฝึกสอนให้กับเยาวชน  เสียค่าบำรุง/บริการ    ๑,๐๐๐  บาท/เดือน

การแต่งกาย
-ใส่รองเท้าพื้นเรียบอ่อน(ป้องกันผิวสนามเสีย)

แผนที่สนามเทนนิน นย.