โครงการนมแม่เพื่อลูกนาวีแç
     
กลุ่มแม่อาสาค่ายพระมหาเจษฎารา
กลุ่มแม่อาสาค่ายตาԹ