๕๐ ปี เพลงพระราชนิพนธ์ “ มาร์ชราชนาวิกโยธิน ”

เนื่องในวันทหารนาวิกโยธิน ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๒

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ ณ หาดเตยงาม (อ่าวนาวิกโยธิน)