แนวทางการตรวจสอบพัสดุประจำปี กองทัพเรือ
กองส่งกำลังบำรุง หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 
1. แนวทางการตรวจสอบพัสดุประจำปี กบ.ทร.

2. อนุมัติ นย.