พลเรือตรี óç ԷԹѹ
ผู้บัญชาการศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน /
ผู้บัญชาการโรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึก หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
     
     
     
นาวาเอก ԪԵ Ҵ
รองผู้บัญชาการศูนย์การฝึก
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
 
นาวาเอก ԡó
รองผู้บัญชาการโรงเรียนทหารนาวิกโยธิน
ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
     
     
     

นาวาเอก ѳԵعøѨ
เสนาธิการศูนย์การฝึก
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน