พลเรือตรี  آѹ
ผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
     
     
นาวาเอก ͹ѹآѹ
รองผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (๑)
 
นาวาเอก طԾ ͹ѹ
รองผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (๒)
     
     
นาวาเอก ѡ젠ѹ젠
เสนาธิการกองพลนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
     
 
     
นาวาเอก ѭ
รองเสนาธิการกองพลนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (๑)
 
นาวาเอก ǧ촹 ҹ
รองเสนาธิการกองพลนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (๒)