ประเพณีสงกรานต์หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๖๐
-------
เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๐
พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เป็นประธานในพิธีการจัดงานประเพณีสงกรานต์หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ประจำปี ๒๕๖๐
โดยมี นางศิณีนาถ วงษาโรจน์ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และข้าราชการครอบครัวในสังกัดได้ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย
พิธีทางศาสนา, การทำบุญตักบาตร,การสรงน้ำพระ และการรดน้ำขอพรผู้บังคับบัญชา
เพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีไทย เทศกาลสงกรานต์เป็นประจำทุกปี
ณ ศาสนสถานหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
Back to home page
IMG_3469
IMG_3481
IMG_3483
IMG_3520
IMG_3510
IMG_3567
IMG_3569
IMG_3570
IMG_3574
IMG_3576
IMG_3577
IMG_3660
IMG_3669
IMG_3808
IMG_3835
IMG_3811
IMG_3827
IMG_3781
IMG_3798
IMG_3790
IMG_3786
Start slideshow
จ่าเอกวีระชัย สิมสวัสดิ์