พิธีเจริญจิตภาวนา
--------
เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐
พลเรือตรีกล้าหาญ เพ็ชรมีศรี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ให้การต้อนรับ คณะพระสงฆ์ และสามเณร วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก จำนวน ๑๘๐ รูป
จัดพิธีเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุลศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ณ อนุสรณ์สถานทหารนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
Back to home page
IMG_3221
IMG_3257
IMG_3302
IMG_3307
IMG_3312
IMG_3315
IMG_3326-Pano
DJI_0018
IMG_3317
IMG_3376
IMG_3387
Start slideshow
จ่าเอกวีระชัย สิมสวัสดิ์
loading