งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนายทหารที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
--------
เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐
พลเรือโท รัตนะ วงษาโรจน์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เป็นประธานในพิธีจัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับนายทหารที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
พร้อมกับนี้ได้มอบของที่ระลึกแก่นายทหารที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ในครั้งนี้ด้วย
ณ อาคารอเนกประสงค์ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
Back to home page
IMG_2477
IMG_2480
IMG_2505
IMG_2649
IMG_2651
IMG_2669
IMG_2674
IMG_2678
IMG_2681
IMG_2686
IMG_2690
IMG_2697
IMG_2724
IMG_2739
Start slideshow
จ่าเอกวีระชัย สิมสวัสดิ์
loading