โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ
--------
เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐
พลเรือตรี กล้าหาญ เพ็ชรมีศรี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เป็นประธานในพิธีลาสิกขาบท สามเณรภาคฤดูร้อนนักเรียนจ่านาวิกโยธิน ชั้นปีที่ ๒
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ ๖๐ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๐
ณ วัดทรงเมตตาวนาราม ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
Back to home page
IMG_1921
IMG_1936
IMG_1950
IMG_1955
IMG_1964
IMG_1979
IMG_1991
IMG_2018
IMG_2063
IMG_2066
IMG_2067
IMG_2078
Start slideshow
จ่าเอกวีระชัย สิมสวัสดิ์
loading