พิธีวางพานพุ่ม
------
เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐
พลเรือตรี เกรียงเดช รัตนปัญญากุล รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม
เนื่องในวันที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว “ พระมหาเจษฎาราชเจ้า ”
ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ ฯ รัชกาลที่ ๓ ค่ายพระมหารเจษฎาราชเจ้า กองพลนาวิกโยธิน
หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
Back to home page
ถวายราชสักการะ ร
ถวายราชสักการะ ร
ถวายราชสักการะ ร
ถวายราชสักการะ ร
ถวายราชสักการะ ร
IMG_0825
Start slideshow
จ่าเอกวีระชัย สิมสวัสดิ์
loading