เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือและคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ในพื้นที่สัตหีบ
----------
เมื่อ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๖
พลเรือตรี ไตรขวัญ ไกรฤกษ์ รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่
ให้การต้อนรับ พลเรือโท ชุมพล เทียมชัย เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ ในโอกาสที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยแพทย์ในพื้นที่สัตหีบ
ในการนี้ได้วางพวงมาลาอนุสาวรีย์ทหารนาวิกโยธิน และรับฟังบรรยายสรุปเพื่อรับทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
Back to home page
IMG_5639
IMG_5641
IMG_5642
IMG_5643
IMG_5644
IMG_5645
IMG_5646
IMG_5647
IMG_5648
IMG_5651
IMG_5652
IMG_5653
IMG_5658
Start slideshow
พ.จ.อ.หญิง จันทนา สอดสี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ฝ่าย กม.นย.
loading