ยินดีต้อนรับเข้าสู่...ชมรมภริยานาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน   
 

   

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๑
คุณพรสิริ พงษ์ศิริ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน เป็นประธานในการประชุม
คณะกรรมการชมรมภริยานาวิกโยธิน ครั้งที่ ๒ประจำปี ๒๕๖๑และติดตามความก้าวหน้า
ในการดำเนินการหลังจากที่มอบนโยบายในการประชุมครั้งแรก
ให้เป็นไปตามกรอบนโยบายเพื่อสนับสนุนงานของฝ่ายพ่อบ้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ที่กำหนด โดยมีคณะกรรมการส่วนต่างๆ เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียง
ณ ห้องทักษิณา สโมสรเรือนสักประดู่ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธินเมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
และ คุณพรสิริ พงษ์ศิริ
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสมาคมภริยาทหารเรือ
ครบรอบ ๔๓ ปี และมอบเงินสนับสนุน
เพื่อใช้ในกิจการของสมาคมภริยาทหารเรือ
โดยมี คุณเกสรา ประทุมสุวรรณ นายกสมาคมภริยาทหารเรือให้การต้อนรับ
ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ
กรุงเทพมหานคร


เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
คุณพรสิริ พงษ์ศิริ ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
เป็นประธานในการประชุมชมรมภริยา นาวิกโยธิน
เพื่อมอบนโยบาย ชี้แจงแผนงานของชมรม
เพื่อสนับสนุนภารกิจนาวิกโยธิน
ในเรื่องการบำรุงขวัญแนวหลัง
ซึ่งพ่อบ้านปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกล
และบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการชายแดน
โดยมี คณะกรรมการชมรมภริยา นาวิกโยธิน
ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานชมรมภริยา นาวิกโยธิน
ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑
พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ
ผู้บัญชาการทหารเรือ
และคุณเกสรา ประทุมสุวรรณ
นายกสมาคมภริยาทหารเรือและคณะ
เดินทางตรวจเยี่ยมทหารเรือพื้นที่ภาคตะวันออก
 จังหวัด  จันทบุรี และมอบของบำรุงขวัญ
ให้กับกำลังพลของกองบัญชาการป้องกันชายแดน
จันทบุรีและตราด และหน่วยขึ้นตรง
โดยมี พลเรือโท ศังกรพงษ์ศิริ
ผู้บัญชาการกองบัญชาการป้องกันชายแดน
จันทบุรีและตราด และคุณพรสิริ  พงษ์ศิริ
 ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
ให้การต้อนรับ ณ สนามหน้ากองบัญชาการ
ป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ค่ายตากสิน
อำเภอเมือง จังหวัด จันทบุรี

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑
พลเรือโท ศังกร พงษ์ศิริ
ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
ร่วมพิธีรับ-ส่งหน้าที่ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน
ระหว่างคุณศิณีนาถ วงษาโรจน์
และคุณพรสิริ พงษ์ศิริ
โดยมีสมาชิกชมรมภริยานาวิกโยธิน
ให้การต้อนรับ ณ ห้องภูลมโล อาคารเอนกประสงค์หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน

ภาพกิจกรรมทั้งหมด (คลิกที่นี่)
พ.ศ.๒๕๖๐ พ.ศ.๒๕๖๑ ปัจจุบัน)


รายการขนมปัง...(รายละเอียด)
รายการน้ำพริก...(รายละเอียด)
น้ำยาล้างจาน...(รายละเอียด)
นวดตัว/นวดฝ่าเท้า...(รายละเอียด)

 

 
 

คุณพรสิริ พงษ์ศิริ
ประธานชมรมภริยานาวิกโยธิน

 


-------------


 

 

 

 

ชมรมภริยานาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
e-mail : marinewifes@
hotmail.com
ปรับปรุงล่าสุด :
๑ ต.ค. ๕