ข่าวเด่น ทั้งหมด
เรื่องสำคัญ ทั้งหมด
ผอ.บริหารงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ กรม ร.๓ พล.นย. เป็นประธาน มอบเงินพระราชทานค่าผลิตภัณฑ์ผ้าปัก ให้แก่สมาชิกศิลปาชีพ ๖๒ คน

ผอ.บริหารงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ กรม ร.๓ พล.นย. เป็นประธาน มอบเงินพระราชทานค่าผลิตภัณฑ์ผ้าปัก ให้แก่สมาชิกศิลปาชีพ ๖๒ คน

น.อ.อำมร ซื่อตรง ผบ.กรม ร.๓ พล.นย./ผอ.บริหารงานโครงการส่งเสริมศิลปาชีพ กรม ร.๓ พล.นย. เป็นประธาน มอบเงินพระราชทานค่าผลิตภัณฑ์ผ้าปัก ให้แก่สมาชิกศิลปาชีพ จำนวน ๖๒ คน

๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓